Lekarze

Dr med. Jacek Wójcik
Specjalista ginekolog - położnik

Dr med. Jacek Wójcik jest doświadczonym ginekologiem-położnikiem z 30 letnim stażem zawodowym. Stale aktualizuje swoją wiedzę biorąc udział w zjazdach i konferencjach naukowych.
Swoje ambicje naukowe realizował poprzez liczne badania z dziedziny ginekologii i położnictwa opublikowane w fachowej literaturze krajowej i zagranicznej, co zostało uwieńczone nadaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych w 2005 roku.

Przez cały okres swojej pracy zawodowej pracuje w lecznictwie szpitalnym mając stały kontakt z salą porodową, co procentuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia ciąży i porodu, jak również w lecznictwie otwartym tzn. w Przychodni i Gabinecie.

Pracuje w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im R.Czerwiakowskiego NZOZ "na Siemiradzkiego" w Krakowie.


Lek. Izabela Danielak
Specjalista ginekolog - położnik

Pracuje w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im.R.Czerwiakowskiego NZOZ "na Siemiradzkiego" w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa. Doskonali swoje umiejętności i zdobywa wiedzę na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Wykonuje badania USG zarówno ginekologiczne jak i położnicze. Posiada certyfikaty ukończenia kursów ultrasonograficznych.